Strona główna
Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej
 
W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 listopada 2010 r. – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Publikacja informacji na temat beneficjentów dopłat rolnych – Ważność przepisów prawa Unii przewidujących taką publikację i jej formę – Karta praw podstawowych – Artykuł 7 i 8 – Dyrektywa 95/46WE - Wykładnia art. 18 i 20 – w sprawach połączonych C-92/09 i C-93/09 oraz komunikatem Komisji Europejskiej nr AGRI/D/801605/2010 w tej sprawie – wykaz beneficjentów zawiera tylko dane dotyczące osób prawnych.
Metadane
Autor : Administrator
Udostępniający : Tomasz Wojdat
Data utworzenia : 2009-09-29 12:06:41
Data modyfikacji : 2011-03-04 13:48:39