Komunikaty
Komunikat 2
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 112 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 1306/2013 oraz mając na uwadze art. 58 rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 908/2014, w przypadku gdy liczba beneficjentów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie danej gminy jest mniejsza niż 10, nie są publikowane imiona i nazwiska oraz nazwy beneficjentów, którzy otrzymali płatności dla małych gospodarstw, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U poz. 308), tj.  w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty 1.250 euro.

 

Metadane
Autor : Administrator
Udostępniający : Anna Czyzkowska
Data utworzenia : 2015-05-29 14:43:13
Data modyfikacji : 2015-05-29 14:43:13